Alicja Strzelecka-Lemiech - psycholog

tel. +48 502 590 402

Alicja Strzelecka-Lemiech

Psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapia jest dla mnie towarzyszeniem w poszukiwaniu indywidualnej drogi, własnych odpowiedzi, pomocą w przejęciu odpowiedzialności za własne życie. Jako terapeuta staram się wspierać moich klientów w zwiększaniu świadomości samego siebie, w tym swojego ciała, własnych uczuć i potrzeb.

Jestem doktorem psychologii, psychoterapeutą. Ukończyłam szkolenie z Psychologii Zorientowanej na Proces oraz Psychoterapii Gestalt. Piszę artykuły (tematy: płeć, relacje, przemoc), jestem członkiem stowarzyszenia Artystyka (stowarzyszenie na rzecz sztuki życia).

Jestem zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, współpracuję ze Szkołą Świadomego Macierzyństwa oraz poradnią rodzinną Syntonia. Prowadzę szkolenia oraz warsztaty psychologiczne i rozwojowe, a także terapię i interwencję kryzysową dla dorosłych. Pomagam osobom w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak przemoc czy kryzys związku, a także osobom cierpiącym z powodu niskiego poczucia własnej wartości, obniżonego nastroju, zaburzeń tożsamości płciowej, zaburzeń psychosomatycznych, objawów nerwicowych itp. Interesuję się tematyką płci, orientacji seksualnej, rodzicielstwa, relacji międzyludzkich, przygotowaniem do ciąży i porodu, a także rozwojem osobistym i duchowym. Jestem mężatką, mam syna i córkę. Mieszkam we Wrocławiu, prowadzę zajęcia z tańca orientalnego, między innymi dla kobiet w ciąży.

Szczegółowe informacje

Ukończone szkolenia i warsztaty:

 • Warsztaty „Taniec. Ruch. Improwizacja.” prowadzone przez Beatę Marecką, Wrocław (2000, 2001)
 • Warsztaty instruktorskie „Terapii przez ruch” prowadzone przez Radanę Sourkovą organizowane przez Śląski Teatr Tańca w Bytomiu (2001)
 • Kurs instruktorski terapii tańcem prowadzony przez Judith Bunney podczas VIII Warsztatów Tańca Współczesnego w Poznaniu (2001)
 • Warsztaty edukacyjne „Wolontariat przeciw wykluczeniu społecznemu chorych psychicznie” organizowane we Wrocławiu przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Wrocławski Ośrodek Rehabilitacji „ART.” (2001)
 • Warsztaty terapeutyczne „Progi życia” prowadzone w nurcie Psychologii Transpersonalnej oraz Psychoterapii Gestalt w Warszawie (2002)
 • Projekt artystyczno- edukacyjny „Animator- wyzwania, spełnienia” (2002)
 • Warsztaty Terapii Tańcem, Pracy z Ciałem prowadzone przez arteterapeutę mgr Mateusza Wiszniewskiego (2003)
 • Szkolenie z Psychologii Zorientowanej na Proces w Ośrodku Poza Centrum (2000- 2003)
 • Warsztaty Psychologii Transpersonalnej prowadzone przez terapeutkę Tannę Jakubowicz-Mount. (2002, 2005)
 • Własna psychoterapia w nurcie egzystencjalnym (2004-2005)
 • Warsztat szkoleniowy „Choreoterapia w profilaktyce, diagnozie i terapii” (2005)
 • Trening terapeutyczny prowadzony przez mgr. Jacka Rydlewskiego (2006)
 • Szkolenie w diagnozie klinicznej DSM IV-TR (maj 2007)
 • Szkoła Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej (2005-2008)

 

Ważniejsze doświadczenia zawodowe:

 • opieka psychologiczna nad pacjentami Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Hospicjum Dziecięcego we Wrocławiu
 • praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ul. Podwale 13, Wrocław (interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa)
 • praca z osobami żyjącymi z wirusem HIV w Domu Ciepła, Ul Reymonta 9, Wrocław (dyżur przy tel. zaufania, grupa wsparcia)
 • praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ul. Stalowa 6a, Wrocław (interwencja kryzysowa, grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, terapia krótkoterminowa)
 • aktualnie: stanowisko konsultanta- psychologa w MOPS we Wrocławiu, Dział Pracy Socjalnej i Rodziny (diagnoza psychologiczna, wsparcie, psychoterapia, grupy, warsztaty psychoedukacyjne)

 

Realizowane projekty:

 • Cykl warsztatów ekspresji twórczej „Kobieta w ruchu” – projekt realizowany w ramach stowarzyszenia Artystyka, dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (lato 2008) www.artystyka.org
 • Cykl warsztatów dla kobiet z zakresu psychologii i arteterapii „Kobieta radosna” – projekt realizowany w ramach stowarzyszenia Artystyka, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (październik-grudzień 2008)
 • Projekt skierowany do rodzin uwikłanych w przemoc „Uwierz w siebie – odzyskanie utraconej godności” – projekt realizowany w ramach fundacji „NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie”, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (lipiec-grudzień 2008)
 • Cykliczne zajęcia w Szkole Świadomego Macierzyństwa, Wrocław www.szkolarodzenia.wroclaw.pl
 • „Warsztaty i szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Generacje z siedzibą we Wrocławiu (marzec-listopad 2008)
 • współpraca z fundacją „Kobieta i natura” www.kobietainatura.pl – z siedzibą we Wrocławiu
 • współpraca z fundacją „NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie” www.nonlicet.pl – z siedzibą we Wrocławiu

 

Przynależność do stowarzyszeń:

 • Cykl warsztatów ekspresji twórczej „Kobieta w ruchu” – projekt realizowany w ramach stowarzyszenia Artystyka, dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (lato 2008) www.artystyka.org

 

Dodatkowe

Organizacja cyklu konferencji naukowych „Zrozumieć płeć”.

Moje publikacje

Publikacje naukowe:

 • Strzelecka A. (2002) Płeć i zachowanie- jeszcze jedno pytanie o różnice w: A. Kuczyńska (red.) Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Strzelecka A. (2004) Rola zjawiska transseksualizmu w procesie przekraczania barier płci w: A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska (red.) Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Strzelecka A. (2006) „Can Feminity Be Dangerous?” w: A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska (red.) Understanding Sex and Gender. Zrozumieć płeć III. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Publikacje popularnonaukowe:

 • Strzelecka A. (2002) Znajdź swoją płeć „Charaktery” 8 (67).
 • Strzelecka A. (2003) Rozstania i powroty, czyli bilans zysków i strat „Charaktery” 8 (79).
 • Strzelecka A., Kozera P. (2007) Płeć pomylono „Charaktery” 3 (122).

Prywatny gabinet

Gabinet psychoterapii, Paulina Chocholska

ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1, Wrocław

Rezerwacje pod numerem telefonu: +48 692 299 884