Polityka prywatności serwisu ePsychoterapia.pl:

 1. Administratorem danych jest firma ePsychoterapia.
 2. W serwisie zbierane są następujące dane: nick, adres e-mail, imię i nazwisko, dane zbierane automatycznie przez serwer (typ przeglądarki, adres IP itp.), elektroniczne zapisy danych w trakcie konsultacji.
 3. Dane osobowe Użytkownika podane przy rejestracji są przekazywane Osobie Konsultującej.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis wyłącznie w celu należytego świadczenia Usług i nie są w żaden sposób udostępnianie żadnym osobom trzecim ani innym podmiotom gospodarczym.
 5. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych Użytkownika z bazy danych Serwisu.
 6. Elektroniczny zapis danych otrzymanych w trakcie konsultacji oraz dane osobowe Użytkownika są przechowywane na zewnętrznym nośniku pamięci poza jakąkolwiek siecią, w tym poza Internetem.
 7. Serwis i jego pracownicy kontaktują się z Użytkownikiem poprzez wewnętrzny system wiadomości, dostępny po zalogowaniu w serwisie ePsychoterapia.pl.
 8. Jeśli Użytkownik zgłasza administratorowi potrzebę otrzymania nowego hasła lub przypomnienia loginu (nicka), odpowiedź otrzyma pod adres email podany przy rejestracji.
 9. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.
 10. Serwis wykorzystuje technikę tymczasowych „cookies”, co powoduje, że przy każdym wejściu do serwisu Użytkownik musi wpisać swoje hasło. Ma to na celu ochronę konta przed przypadkowym dostępem osób trzecich.
 11. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie danych osobowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 12. Serwis ePsychoterapia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
 13. O ewentualnych istotnych zmianach w Polityce Prywatności klient jest powiadamiany poprzez wewnętrzny system wiadomości serwisu ePsychoterapia.pl.
 14. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt: paulina@epsychoterapia.pl