Nota prawna ePsychoterapia.pl

  1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów, w tym, ale nie wyłącznie, artykułów, publikacji, znaków graficznych i układu stron w serwisie ePsychoterapia.pl są własnością serwisu. Kontakt paulina@epsychoterapia.pl tel. +48 692299884.
  2. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i innego rodzaju wykorzystanie materiałów własnych serwisu ePsychoterapia.pl może odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych, w szczególności przy opracowywaniu publikacji medialnych, oraz dla użytku własnego z adnotacją „© ePsychoterapia.pl” lub „copyright ePsychoterapia.pl”.
  3. Przedruk, rozpowszechnianie materiałów i artykułów w pełnej wersji lub w części w jakichkolwiek mediach możliwy jest jedynie za zgodą po uprzednim zgłoszeniu zapytania. W przypadku udzielenia zgody, materiały takie powinny zawierać adnotację „© ePsychoterapia.pl” lub „copyright ePsychoterapia.pl” oraz zawierać aktywny link do naszej strony głównej www.epsychoterapia.pl. W przypadku zamiaru przedrukowania lub innego rozpowszechniania artykułów w pełnej wersji w publikacjach drukowanych (książkach, broszurach, gazetach, czasopismach, ulotkach, etc.) a także multimedialnych (nośniki CD, prezentacje multimedialne) o charakterze komercyjnym – prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów.