Alicja Strzelecka-Lemiech

Powrót do: Wybór terapeuty

Szczegółowe informacje:

Warsztaty i szkolenia:
• Warsztaty „Taniec. Ruch. Improwizacja.” prowadzone przez Beatę Marecką, Wrocław (2000, 2001)
• Warsztaty instruktorskie „Terapii przez ruch” prowadzone przez Radanę Sourkovą organizowane przez Śląski Teatr Tańca w Bytomiu (2001)
• Kurs instruktorski terapii tańcem prowadzony przez Judith Bunney podczas VIII Warsztatów Tańca Współczesnego w Poznaniu (2001)
• Warsztaty edukacyjne „Wolontariat przeciw wykluczeniu społecznemu chorych psychicznie” organizowane we Wrocławiu przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Wrocławski Ośrodek Rehabilitacji „ART.” (2001)
• Warsztaty terapeutyczne „Progi życia” prowadzone w nurcie Psychologii Transpersonalnej oraz Psychoterapii Gestalt w Warszawie (2002)
• Projekt artystyczno- edukacyjny „Animator- wyzwania, spełnienia” (2002)
• Warsztaty Terapii Tańcem, Pracy z Ciałem prowadzone przez arteterapeutę mgr Mateusza Wiszniewskiego (2003)
• Szkolenie z Psychologii Zorientowanej na Proces w Ośrodku Poza Centrum (2000- 2003)
• Warsztaty Psychologii Transpersonalnej prowadzone przez terapeutkę Tannę Jakubowicz- Mount. (2002, 2005)
• Własna psychoterapia w nurcie egzystencjalnym (2004- 2005)
• Warsztat szkoleniowy „Choreoterapia w profilaktyce, diagnozie i terapii” (2005)
• Trening terapeutyczny prowadzony przez mgr. Jacka Rydlewskiego (2006)
• Szkolenie w diagnozie klinicznej DSM IV-TR (maj 2007)
• Szkoła Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej (2005- 2008)

Ważniejsze doświadczenia zawodowe:
• opieka psychologiczna nad pacjentami Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Hospicjum Dziecięcego we Wrocławiu
• praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ul. Podwale 13, Wrocław (interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa)
• praca z osobami żyjącymi z wirusem HIV w Domu Ciepła, Ul Reymonta 9, Wrocław (dyżur przy tel. zaufania, grupa wsparcia)
• praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ul. Stalowa 6a, Wrocław (interwencja kryzysowa, grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, terapia krótkoterminowa)
• aktualnie: stanowisko konsultanta- psychologa w MOPS we Wrocławiu, Dział Pracy Socjalnej i Rodziny (diagnoza psychologiczna, wsparcie, psychoterapia, grupy, warsztaty psychoedukacyjne)
 

Realizowane projekty:
• Cykl warsztatów ekspresji twórczej "Kobieta w ruchu" - projekt realizowany w ramach stowarzyszenia Artystyka, dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (lato 2008) www.artystyka.org
• Cykl warsztatów dla kobiet z zakresu psychologii i arteterapii „Kobieta radosna” -projekt realizowany w ramach stowarzyszenia Artystyka, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (październik- grudzień 2008)
• Projekt skierowany do rodzin uwikłanych w przemoc „Uwierz w siebie- odzyskanie utraconej godności” - projekt realizowany w ramach fundacji „NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie”, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (lipiec- grudzień 2008)
• Cykliczne zajęcia w Szkole Świadomego Macierzyństwa, Wrocław www.szkolarodzenia.wroclaw.pl
• „Warsztaty i szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy” -projekt realizowany przez Stowarzyszenie Generacje z siedzibą we Wrocławiu (marzec- listopad 2008)
• współpraca z fundacją „Kobieta i natura” www.kobietainatura.pl - z siedzibą we Wrocławiu
• współpraca z fundacją „NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie” www.nonlicet.pl - z siedzibą we Wrocławiu

Przynależność do stowarzyszeń:
• członkini stowarzyszenia Artystyka (stowarzyszenie na rzecz sztuki życia) www.artystyka.org- z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej

Publikacje:
Publikacje naukowe:
Strzelecka A. (2002) Płeć i zachowanie- jeszcze jedno pytanie o różnice w: A. Kuczyńska (red.) Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Strzelecka A. (2004) Rola zjawiska transseksualizmu w procesie przekraczania barier płci w: A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska (red.) Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Strzelecka A. (2006) „Can Feminity Be Dangerous?” w: A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska (red.) Understanding Sex and Gender. Zrozumieć płeć III. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
Publikacje popularnonaukowe:
Strzelecka A. (2002) Znajdź swoją płeć „Charaktery” 8 (67).
Strzelecka A. (2003) Rozstania i powroty, czyli bilans zysków i strat „Charaktery” 8 (79).
Strzelecka A., Kozera P. (2007) Płeć pomylono „Charaktery” 3 (122).

Dodatkowe
Organizacja cyklu konferencji naukowych „Zrozumieć płeć”.

Gabinet:
Wrocław, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1, IV p.
Tel. +48 502 590 402
 

Aby wrócić do strony z wyborem terapeuty i kontynuować, kliknij tutaj: wybór terapeuty.