Etyka

Nasze zasady etyczne

Osoba Konsultująca w serwisie ePsychoterapia.pl:

  1. Przedstawia swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i umiejętności zgodnie z prawdą.
  2. Pracuje zgodnie ze swoim wykształceniem i kompetencjami.
  3. Naczelną zasadą, jaką kieruje się w swojej pracy, jest dobro Klienta.
  4. W przypadku pisemnego nakazu udostępnienia danych, wydanego przez organy ścigania na mocy polskiego prawa, starannie weryfikuje konieczność ujawniania informacji i udostępnia tylko absolutnie niezbędne.
  5. Ma prawo odmówić zeznań, zgodnie z przepisami prawa polskiego, pod groźbą poniesienia konsekwencji prawnych przez nią samą.
  6. Zobowiązuje się do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, także poprzez regularną superwizję.
  7. Nie krytykuje w nieuzasadniony sposób kolegów i koleżanek po fachu.
  8. Zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu etycznego, właściwego jej nurtom terapeutycznym, oraz zapisów etycznych ISMHO (link), dotyczących pracy online.